Summary

Accepted abstracts: 16

Active Participants: 14

Sessions: 4

 

PhD: 2

PhD students: 9

Students: 3

 

Institutions of Participants:

Uniwersytet Warszawski (5)

Uniwersytet Śląski (3)

Uniwersytet Jagielloński (2)

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (1)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (1)

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie (1)