Programme

21 KWIETNIA 2017 (PIĄTEK)

10:15-12:00

Mariusz Finkielsztein (UW) “Jakieś takie referaty, które nie wiesz po co zostały stworzone…” O nudzie konferencji naukowych

Krystyna Moczia (UŚ) Doświadczanie nudy i sposoby jej zapobiegania u uczniów z przewlekłą chorobą

Katarzyna Sornat (UW) Nuda dzieci na wsi, a nuda dzieci w mieście

PRZERWA KAWOWA (15 min)

12:15-14:00

Anna Czocher (IPN) Okupacyjna nuda w egodokumentach. Przykład Krakowa z lat 1939-1945

Paulina Skrzyp (UŚ) Od afirmacji po negację. Dandyzm w życiu i literaturze Juliusza Słowackiego

Marta Zmyślna (UJK) Życie z kropką u nogi – czyli oblicza nudy w poezji kobiet przełomu XX i XXI wieku

PRZERWA OBIADOWA (60 min)

15:00-16:45

Małgorzata Kubacka (UAM) Boredom Studies: w stronę współczesnych badań nad nudą

Agnieszka Kiejziewicz (UJ) Zesłanie do pokoju nudy, czyli refleksje o roli nudzenia się w kulturze japońskiej

Mateusz Wojda (UW) Nuda jako podstawa pesymizmu antropologicznego w prozie Michela Houellebecqa

Sylwia Borowska-Kazimiruk (UW) Nuda jako wyzwolenie? Lektura lektury “Możliwości wyspy” Michela Houellebecqa

PRZERWA KAWOWA (15 min)

17:00-18:45

Krzystof Turek (UJ) Pascal i Nietzsche. Nuda a sens życia

Marcin Jakubas (UŚ) Doskonała nuda czy znośne cierpienie? Wybrane dylematy w filozofii Emila Ciorana

Monika Bergiel-Klon (UMCS) „Nudzić się to mieć odczucie niewspółistotności ze światem”. Koncepcja nudy w twórczości Emila Michela Ciorana

Marta Dymek (UW) Nuda jako doświadczenie estetyczne