Programme

 

22 KWIETNIA 2016 (PIĄTEK)

(miejsce: Sala Samorządu Doktorantów,

Krakowskie Przedmieście 24, II piętro)

9:00-10:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00-10:20

INAUGURACJA

Mariusz Finkielsztein (UW) Krótka historia nudologii

SESJA 1: HISTORIA NUDY
10:20-12:00

NATALIA CICHOŃ (UJ) Jak nudzili się starożytni? Oblicza rzymskiej nudy na podstawie Satyrikonu Petroniusza i analizy postaci znudzonego życiem Trymalchiona

CEZARY WĄS (UWr) Kategoria frigidus (nudny) w pismach Erazma z Rotterdamu i program pozytywny pisarstwa humanistycznego

SYMA MARTA AL AZAB, DAMIAN WESOŁEK (UAM) Z wizytą u doktora Lerivière – medykalizacja kobiecej nudy epoki fin de siecle’u

12:00-12:15
Przerwa kawowa
SESJA 2: NUDA RELIGIJNA
12:15-13:15

JUSTYNA BĄK (UWr) Melancholia: arcygrzech w kanonie siedmiu grzechów głównych – Acedia w dyskursie kaznodziejskim doby staropolskiej

KACIARYNA BYCHAK (USz) Na początku była Nuda…

ANDRZEJ MOLENDA (UJ) Wybrane aspekty nudy religijnej

13:15-14:30
Przerwa obiadowa
SESJA 3: SOCJOLOGIA NUDY
14:30-15:45

MAŁGORZATA KUBACKA (UAM) Problemy badań nad zjawiskiem nudy w socjologii

MARTA KIERSKA (UŚ) “Dziara” – sposób na więzienną nudę

MARLENA SĘDŁAK (UPJPII) Nuda w XIX-wiecznym Kwango

15:45-16:00
Przerwa kawowa
SESJA 4: NUDA W DOBIE PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI
16:00-17:15

ADRIANA SAJUR (UMCS) Gdy kultura umiera z nudy, rodzi się nowy człowiek?

RAFAŁ WĘGRZYN (SWPS) Cyfrowe remedium czyli sposoby na raczenie sobie z nudą w Internecie

KAROLINA KABZIŃSKA (UAM) Czy chcemy zabić nudę? – czekanie w kulturze nadmiaru

17:15-17:30
Przerwa kawowa
SESJA 5: SESJA OTWARTA
17:30-18:45

EWA KOSTURKIEWICZ (UAM) Wpływ nudy na rozwój astronomii

MONIKA WASILONEK (UMCS) Między nudą a standaryzacją: współczesna przestrzeń publiczna miasta

PATRYCJA GRZYŚ (UG) “Jeśli nie umrzemy tutaj to czy pójdziemy dalej?” Psychogeografia jako odpowiedź na miejską nudę

23 KWIETNIA 2016 (SOBOTA)

(miejsce: Sala Samorządu Doktorantów,

Krakowskie Przedmieście 24, II piętro)

9:30-10:20
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
SESJA 6: NUDA W LITERATURZE 1
10:20-12:00

HANNA ZWARA (UMK) Piętno epoki oświecenia. Nuda w kontekście warunków bycia oświeconym na przykładzie literatury polskiej XVIII wieku

ITA GŁOWACKA (UWM) Jak się nudzono wczoraj, a jak nudzimy się dziś? Poszukiwanie odpowiedzi w literaturze przeszłej i współczesnej

MARTA NOWAK (UAM) Jak Ania Shirley pokonała nudę i zwyczajność Avonlea? Ponowne nazywanie jako akt kreacyjny

12:00-12:15
Przerwa kawowa
SESJA 7: NUDA W LITERATURZE 2
12:15-13:30

MAREK JEDLIŃSKI (UAM) Nuda i czas – przypadek Obłomowa

ŁUKASZ GŁOS (KUL) Poetyka i semantyka nudy w prozie Marka Hłaski

KRZYSZTOF WITCZAK (UAM) Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz – Tuwima zmagania z rzeczywistością

13:30-14:30
 Przerwa obiadowa
SESJA 8: NUDA SZKOLNA I AKADEMICKA
14:30-15:45

PAULINA PUSZCZ, AGATA MAJEWSKA (UO) Przeciwdziałanie nudzie skuteczną profilaktyką w pracy z dziećmi i młodzieżą – przykład funkcjonowania wybranych placówek wsparcia dziennego

ANNA KIZEWETER (UW) Nuda szkolna (de)motywuje. Elementy pedagogiki przeżyć przeciwdziałają nudzie  edukacji

BLANKA SKÓRSKA (UMCS) Czy polonistyka jest nudna? O kierunku oczami przyszłego filologa

15:45-16:00
Przerwa kawowa
SESJA 9: NUDA W KULTURZE
16:00-17:45

24 KWIETNIA 2016 (NIEDZIELA)

DZIEŃ KINA NUDNEGO

(miejsce: Instytut Socjologii UW, Karowa 18

Sala im. Stefana Nowaka, parter)

SESJA 10: NUDA W KINIE 1
11:15-13:00

AGNIESZKA KIEJZIEWICZ (UJ) Ekranowa nuda czy estetyczna przyjemność? Recepcja Slow cinema na przykładach zaczerpniętych z badań nad kinem japońskim

MATEUSZ ŻEBROWSKI (UŁ) Nuda oraz jej brak w filmach twórców ojczyzn magicznych

ŁUKASZ KOLENDER (UJ) Nuda jako środek filmowego wyrazu. Przypadek kina strukturalnego

13:00-13:45
Przerwa obiadowa
SESJA 11: NUDA W KINIE 2
13:45-15:15

ADRIANA BRENDA-MAŃKOWSKA (UW) Śmiertelna nuda i nudna groza, czyli nuda jako tło w filmach paradokumentalnych

KAROLINA KLIMCZAK (UJ) Znudzeni ponowoczesnością. O nudzie w filmach Hala Hartley’a

ALEKSANDRA SZCZEPAŃSKA (UG) “A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak: nuda…” – Stan najnowszego kina polskiego na podstawie filmów prezentowanych w ramach konkursu głównego Festiwalu Filmowego w Gdyni