Publikacja

Planowany jest tematyczny numer w czasopiśmie “Maska” (nr 36). Pismo jest sklasyfikowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (lista B – 7 pkt). Teksty powinny spełniać wymogi czasopisma i być przesyłane bezpośrednio do redakcji.