Panele tematyczne

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jesteśmy zainteresowani każdym tematem dotyczącym nudy lub związanych z nią stanów. Propozycje mogą mieć charakter teoretyczny, empiryczny lub metodologiczny. Proponujemy 12 sesji tematycznych o nudzie. Są one jedynie naszymi sugestiami – jesteśmy otwarci na wszystkie nowe pomysły. Jeśli Państwa propozycja zdaje się nie pasować do żadnej z proponowanych przez nas sesji zachęcamy do aplikowania do sesji otwartej.

 

(1) PRYNCYPIA NUDY

definicje nudy; nuda w języku (językach), zagadnienia ogólne dotyczące nudy

(2) FILOZOFIA NUDY

filozofowie o nudzie; ontologia i epistemologia nudy; natura nudy i pokrewnych pojęć

(3) HISTORIA NUDY

nuda w dziejach – nuda starożytna, acedia, melancholia, ennui, spleen i inne stany pokrewne nudzie; ewolucja dyskursu o nudzie; nudna historia, nuda w historii

(4) NUDA W KULTURZE

nuda w sztukach wizualnych – malarstwie, rzeźbie, filmie, teatrze, komiksie itp.; nuda w kulturze popularnej

(5) NUDA W LITERATURZE

nuda w literaturze światowej i polskiej – topos nudy i pokrewnych jej stanów w literaturze wszystkich epok; znudzeni pisarze i ich koncepcje nudy

(6) PSYCHOLOGIA NUDY

wyniki badań nad nuda w psychologii, neurobiologii itd.; nowe narzędzia badawcze, teorie nudy i ich wpływ na praktykę

(7) NUDA SZKOLNA I AKADEMICKA

nuda dziecięca; nuda w szkole; nuda w środowisku akademickim; nuda studentów i naukowców – w i poza salami wykładowymi

(8) ANTROPOLOGIA I ETNOGRAFIA NUDY

znudzeni tubylcy; znudzeni etnografowie; nudna etnografia; nuda w społeczeństwach tubylczych i pierwotnych, obecnie i w historii ludzkości

(9) SOCJOLOGIA A NUDA

nuda w teorii i praktyce socjologicznej; dawne i nowe badania nad nuda i związanymi z nią zjawiskami

(10) NUDA W PŁYNNEJ NOWOCZESNOSCI

główne cechy nudy postmodernistycznej, zmiany w jej postrzeganiu; miejsce nudy we współczesnym świecie, życiu codziennym; epidemia nudy – nuda jako zło XXI wieku?

(11) NUDA RELIGIJNA

nuda religijnych rytuałów; teologia nudy; nuda w myśli religijnej; nuda jako grzech

(12) SESJA OTWARTA

wszystko, co nie zostało wymienione wyżej a ma związek z nudą lub pokrewnymi jej stanami; nuda kosmosu; nuda a pogoda; nuda laboratorium; apatia elektronów; liczymy na Państwa naukowa kreatywność!